info@letsmoveafrica.nl  |  +31 6 2364 3820

Missie & Visie Let's Move Africa

Er zijn een aantal dingen die Let's Move Africa erg belangrijk vindt en nastreeft:

 • Het doel van vrijwilligerswerk in Afrika is het verder helpen van een project. De vrijwilliger en het project staan beiden open voor samenwerking en accepteren hierin eventuele cultuurverschillen en verschillen in visie en werkwijze.
 • Een project geeft een vrijwilliger altijd het gevoel dat hij welkom is en heeft een gastvrije houding. De vrijwilliger weet dat hij te gast is en stelt zich dan ook op die manier op. 
 • Een vrijwilliger overlegt altijd met het project (en waar nodig met Let's Move Africa) over de activiteiten die hij uit wil voeren. 
 • Een gedeelte van de projectkosten die een vrijwilliger betaalt, gaat rechtstreeks naar het project. Het project besteedt dit bedrag altijd in overleg met Let's Move Africa. Wij betalen nooit rechtstreeks aan een project; dit verloopt altijd via een medewerker van Let's Move Africa.
 • Alle medewerkers van Let's Move Africa in Afrika krijgen een vergoeding voor het werk dat ze verrichten voor de organisatie. Deze vergoeding is conform de gemiddelde salarissen in het desbetreffende land.
 • De Nederlandse medewerkers van Let's Move Africa bezoeken alle projecten waarmee samengewerkt wordt zelf. Op deze manier zijn we er zeker van dat een project past bij onze ideeën en dat we een vrijwilliger er met een gerust hart heen kunnen laten gaan.
 • Sommige projecten waar we mee samenwerken, zijn door ons zelf gebouwd en opgezet. Andere projecten bestonden al, maar hebben ons gevraagd om steun in de vorm van de hulp van vrijwilligers. Waar mogelijk steunen we projecten ook financieel.
 • Let's Move Africa levert een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid en verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking.
 • We proberen altijd ervoor te zorgen dat onze activiteiten een positieve bijdrage leveren aan ontwikkelingssamenwerking. Wij willen geen schade aan of verstoring van de lokale situatie veroorzaken.
 • De projecten waarmee we samenwerken mogen betaald personeel nooit vervangen door vrijwilligers. Vrijwilligers worden gezien als extra hulp.
 • Let's Move Africa waardeert het als vrijwilligers zich, na hun periode in Afrika, in blijven zetten voor Let's Move Africa, bijvoorbeeld door het geven van informatiebijeenkomsten en het helpen bij evenementen.

Wie zijn wij?

Let's Move Africa verbindt Afrikaanse projecten die graag vrijwilligers ontvangen met mensen die graag vrijwilligerswerk in Afrika willen doen. Wij kunnen jou dus helpen jouw periode als vrijwilliger in Afrika te plannen. Lees meer!


Stage 

Ook een buitenlandstage vanuit je opleiding is mogelijk via Let's Move Africa! Lees bij onze informatie over stage hoe dit in z'n werk gaat.


Stichting Muses

samenwerkingspartner stichting musesAl onze vrijwilligers en stagiaires volgen een voorbereidingtrainingsdag en terugkomtrainingsdag bij Stichting Muses. Benieuwd?


Uitgelicht: Inge gaat naar Gambia!

Inge van Kemenade gaat van 8 februari t/m 8 mei 2017 stage lopen vanuit Hogeschool de Kempel (Pabo) in Gambia, bij de Faraba Banta Basic Cycle School. Haar stage zal gefocust zijn op bewegend leren. De opbrengst van de kerstactie van afgelopen december op Hogeschool de Kempel mag zij meenemen naar Gambia om daar te besteden aan haar stage. Check haar filmpje. Super, hè! 

 

 

Informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk in Afrika

Ontmoet ons en word enthousiast!

Lees meer...

L e t ' s   g o   t o   A f r i c a          |           E x p l o r e   A f r i c a          |          L e t ' s   m o v e   A f r i c a   f o r w a r d   t o g e t h e r !

 

© 2013-2023 Let's move Africa
Alle rechten voorbehouden